Mestermunka / Master work

MOME 2016

Prím

videóinstalláció

Témám a testben létezés minősége, a változás, az időbeliség, a jelenlét, a performativitás és ezek unikális viszonyai. Előtérben a tartás-kitartás, a repetitivitás, az interferencia állnak. A többcsatornás multimediális installáció - triptichon - szimmetrikus mátrixot alkot. A loop-szerűen ismétlődő helyzetek az időnek mindig más pontján metszik egymást, variábilissá téve az installáció pillanatnyi összeképét. Lényeges szempont a médium kezelése, azaz a képroncsolás - destrukció, amely egy konstansan hullámzó leképezése a mű önmagára reflektáló vonatkozásainak.

Prime

videoinstallation

My work is investigating the quallities of bodily existence, change, temporality, presence and their unique relation with the performative art, having in foreground the notions of attitude, tenacity, repetitivity and interference. The multichannel media installation - triptych - in which looping scenes always intersect each other in different points in time, giving a continouously varying general aspect to the installation. An important consideration is the periodical distruction of the image, which in fact is a constantly fluctuating depiction of the way the artwork does reflect upon itself.

Témavezető / Supervisor: Szirtes János

Konzulens / Consultant: Tasnádi József

 

Az installáció a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen került kiállításra 2016 júniusában.
The installation was exhibited at Moholy-Nagy University of Art and Design in June 2016. 

Struktúra / Structure

Image Grid Demo

A mű képlete / The formula of the work

[unex_ce_button id="content_on6kx93p2,column_content_gsf33wwn5" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="24px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="2px" button_bg_color="transparent" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#fff751" button_text_spacing_hover="2px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://krsztnngy.com/wp-content/uploads/2017/10/nagy-kr_szakdolgozat.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="" in_column="1"]Szakdolgozat / Thesis[/ce_button]

Köszönöm / Thanks

Tasnádi József, Szirtes János, Bodóczky Antal, Pajor Kristóf, Erhardt Miklós, Somogyi-Magyar Gréta, Bor Benjámin, Erdély Jakab, Fejér Bernadett, Hebling Balázs, Hebling Péter, Jávorszki Krisztina, Kapitány F. Mihály, Kapitány F. Linda, ifj. Nagy Krisztián, Richard Usher